Zbrinjavanje neopasnog otpada

OTPADNA PLASTIKA PAPIR I KARTON BIORAZGRADIVI OTPAD INDUSTRIJSKI OTPAD

Saznajte više o nama

Tvrtka LUGplast d.o.o., sa sjedištem na adresi Lug 55/d, 47201 Draganić, se od 2015. godine bavi gospodarenjem neopasnim otpadom. Specijalizirani smo za zbrinjavanje neopasnog otpada na efikasan, ekološki osviješten i održiv način, posjedujemo suvremene objekte i infrastrukturu koja omogućuje učinkovito zbrinjavanje različitih vrsta neopasnog otpada. Objekti su opremljeni najnovijom tehnologijom koja osigurava siguran, ekološki prihvatljiv i regulatorno usklađen tretman otpada. Pružamo širok spektar usluga u području zbrinjavanja neopasnog otpada, što uključuje prikupljanje, transport, razvrstavanje, recikliranje i sigurno odlaganje otpada prema najvišim standardima industrije. Uprava, te ljudi na rukovodećim pozicijama su stručnjaci u gospodarenju otpadom s dugogodišnjim iskustvom. Tvrtka zapošljava preko 60 radnika te obrađuje mjesečno preko 1500 tona miješane plastike. Uz industrijski otpad i sve ostale otpade, mjesečno prikupimo i obradimo preko 2000 tona otpada. Dozvole za gospodarenje otpadom su nam izdane od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije. Uz visoki standard kvalitete usluga, ističemo se kao pouzdan partner u upravljanju neopasnim otpadom, pružajući klijentima sigurnost, pouzdanost i ekološku osviještenost u svakom koraku procesa zbrinjavanja otpada, čemu svjedoče naši brojni zadovoljni klijenti.

Tvrtka LUGplast d.o.o. se pozicionira među regionalne lidere u gospodarenju otpadom. Ciljevi tvrtke su pružanje visokokvalitetnih usluga zbrinjavanja neopasnog otpada svojim klijentima, što uključuje pouzdanost, brzinu i efikasnost u svakom koraku procesa zbrinjavanja otpada te povećanje volumena otpada koji se reciklira ili kompostira kako bi se smanjila količina otpada koja završava na odlagalištima. Težimo stalnom unapređenju i inovacijama u području upravljanja otpadom, te smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš.

+ TKO SMO MI

Tvrtka LUGplast d.o.o., sa sjedištem na adresi Lug 55/d, 47201 Draganić, se od 2015. godine bavi gospodarenjem neopasnim otpadom. Specijalizirani smo za zbrinjavanje neopasnog otpada na efikasan, ekološki osviješten i održiv način, posjedujemo suvremene objekte i infrastrukturu koja omogućuje učinkovito zbrinjavanje različitih vrsta neopasnog otpada. Objekti su opremljeni najnovijom tehnologijom koja osigurava siguran, ekološki prihvatljiv i regulatorno usklađen tretman otpada. Pružamo širok spektar usluga u području zbrinjavanja neopasnog otpada, što uključuje prikupljanje, transport, razvrstavanje, recikliranje i sigurno odlaganje otpada prema najvišim standardima industrije. Uprava, te ljudi na rukovodećim pozicijama su stručnjaci u gospodarenju otpadom s dugogodišnjim iskustvom. Tvrtka zapošljava preko 60 radnika te obrađuje mjesečno preko 1500 tona miješane plastike. Uz industrijski otpad i sve ostale otpade, mjesečno prikupimo i obradimo preko 2000 tona otpada. Dozvole za gospodarenje otpadom su nam izdane od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije. Uz visoki standard kvalitete usluga, ističemo se kao pouzdan partner u upravljanju neopasnim otpadom, pružajući klijentima sigurnost, pouzdanost i ekološku osviještenost u svakom koraku procesa zbrinjavanja otpada, čemu svjedoče naši brojni zadovoljni klijenti.

+ NAŠI CILJEVI

Tvrtka LUGplast d.o.o. se pozicionira među regionalne lidere u gospodarenju otpadom. Ciljevi tvrtke su pružanje visokokvalitetnih usluga zbrinjavanja neopasnog otpada svojim klijentima, što uključuje pouzdanost, brzinu i efikasnost u svakom koraku procesa zbrinjavanja otpada te povećanje volumena otpada koji se reciklira ili kompostira kako bi se smanjila količina otpada koja završava na odlagalištima. Težimo stalnom unapređenju i inovacijama u području upravljanja otpadom, te smanjenju negativnog utjecaja otpada na okoliš.

Uspješnost naše prerade

Otpadna plastika
70%
Papir i karton
95%
Metalni otpad
99%
Biorazgradivi otpad
100%
Industrijski neopasni otpad
75%

ODVOJENO PRIKUPLJENA PLASTIKA

Tvrtka LUGplast d.o.o. nudi zbrinjavanje odvojeno prikupljene plastike iz kućanstava. Takva plastika se sortira po vrstama te se dio balira i predaje ovlaštenim sakupljačima u inozemstvu, a dio se prerađuje u pogonu za preradu plastičnih materijala.

OTPADNI PAPIR I KARTON

Odvojeno prikupljeni papir i karton su vrste otpada sa vrlo visokim stupnjem reciklaže. Tvrtka LUGplast d.o.o. sortira otpadni papir i karton te ga kao takvog vraća u ponovnu proizvodnju čine se sprječava sječa stabala.

OTPADNI METALI

Tvrtka LUGplast d.o.o. u procesu sortiranja izdvaja sve vrste metala te tako sprječava moguća onečišćenja plastike i ostalih materijala. Otpadni metal se odvaja po vrstama te se kao takav predaje ovlaštenim sakupljačima u RH i inozemstvu.

BIORAZGRADIVI OTPAD

Biorazgradivi otpad čini preko 30% sastava miješanog komunalnog otpada te kao takav stvara veliki problem u gospodarenju otpadom. Tvrtka LUGplast d.o.o. sakuplja biorazgradivi otpad te ga predaje ovlaštenim sakupljačima koji ga oporabljuju te proizvode bioplin.

image
https://lugplast.hr/wp-content/themes/imperio/
https://lugplast.hr/
#7dc771
style1
paged
Loading posts...
/home/lugplasthr/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
hr